MATERIÁLY


pro tisk technologií SLA

Stereolitografií (SLA) lze vyrábět plastové díly s vysokým rozlišením a přesností, jemnými detaily a hladkým povrchem. Díky různým pryskyřicím dostupným pro SLA 3D tisk našel tento proces mnoho aplikací v různých odvětvích. SLA používá UV záření k vytvrzení kapalné pryskyřice na tvrdý plast v procesu zvaném fotopolymerizace. Různé kombinace monomerů, oligomerů, fotoiniciátorů a různých dalších přísad, které obsahují pryskyřici, vedou k různým materiálovým vlastnostem.

Samotná práce s fotopolymerickými pryskyřicemi je poměrně obtížná vzhledem k vážným zdravotním rizikům které nevytvrzené pryskyřice mohou způsobit. Naštěstí po vytvrzení pod UV světlem pryskyřice tyto nepříjemné vlastnosti ztrácí a mohou být použity na součásti každodenní potřeby.

Je obtížné rozdělovat pryskyřice do materiálových skupin jako termoplasty a tak zde uvádíme alespoň dělení dle použití.

Standardní pryskyřice – se používají pro obecné prototypování.

Technické pryskyřice mají specifické mechanické a tepelné vlastnosti.  

Zubní a lékařské pryskyřice mají certifikáty biokompatibility.

3D tisk – vlastnosti materiálů

Abychom přinesli zákazníkům co možná nejpřesnější informace o materiálových vlastnostech provádíme testování dostupných materiálů použitelných pro naše typy tiskáren. Více detailů je uvedeno zde.

Tahová zkouška 3D materiálů

STANDARDNÍ PRYSKYŘICE

NA VŠECHNO

Standardní pryskyřice vytvářejí výtisky s vysokou tuhostí a vysokým rozlišením s hladkým povrchem podobným vstřikování. Díky nízké ceně jsou ideální pro prototypové aplikace. Barva pryskyřice ovlivňuje její vlastnosti. Například šedá pryskyřice je vhodnější pro díly s jemnými detaily a bílá pryskyřice pro díly, které vyžadují velmi hladký povrch, čirá je nejpevnější, atd.

Výhody:

 • Jemné části modelu a vysoké detaily
 • Hladká povrchová úprava
 • Nejhospodárnější materiál SLA – Skvělý poměr cena/užitná hodnota

Nevýhody:

 • Relativně křehký
 • Nízká rázová houževnatost
 • Nízká teplotní odolnost

Použití: Koncepční modelování, rychlé prototypování, umělecké modely, různé součástky, krabičky, sošky, věšáky, držáky


ČIRÁ PRYSKYŘICE

TRANSPARENT RESIN, CLEAR RESIN, ATD.

Čirá pryskyřice má podobné mechanické vlastnosti jako standardní pryskyřice, ale lze ji dodatečně zpracovat na téměř optickou průhlednost.

Výhody:

 • Jemné vlastnosti a vysoké detaily
 • Hladká povrchová úprava
 • Průhledná

Nevýhody:

 • Křehká
 • Nízká rázová houževnatost
 • Optická čirost se může v průběhu času měnit

Použití: Jakékoli vnitřní součásti, kryty na display nebo LED, průhledy, světlovodivé části, atd.


INŽENÝRSKÉ PRYSKYŘICE

TECHNICKÝ PLAST URČENÝ PRO SOUČÁSTI

Inženýrské pryskyřice simulují řadu vstřikovaných plastů a poskytují inženýrům široký výběr vlastností materiálů pro prototypování, testování a výrobu.


PEVNÁ PRYSKYŘICE

HARD RESIN, ABS LIKE RESIN, STRONG RESIN, ATD.

Pevná pryskyřice byla vyvinuta pro aplikace vyžadující materiály, které snesou vysoké namáhání. Díly vytištěné v houževnaté pryskyřici mají pevnost v tahu kolem 55 MPa a modul pružnosti okolo 2,5 GPa což je srovnatelné například s ABS. (podobnost je se vstřikovaným ABS ne tisknutým ABS) 

Výhody:

 • Vysoká tuhost
 • Vynikající odolnost proti cyklickému zatížení

Nevýhody:

 • Nevhodné pro díly s tenkými stěnami (doporučená minimální tloušťka stěny 1 mm)
 • Nízká teplota odklonu tepla
 • Relativně křehký (nízké prodloužení při přetržení)

Použití: mechanické sestavy, robustní díly odolné proti rozbití a funkční prototypy.


ODOLNÁ PRYSKYŘICE

TOUGH RESIN, PP LIKE RESIN, ATD.

Odolná pryskyřice je odolný a pružný materiál s mechanickými vlastnostmi podobnými polypropylenu (PP). Odolnou pryskyřici lze použít pro díly, které vyžadují vysokou flexibilitu (vysoké prodloužení při přetržení), nízké tření a hladkou povrchovou úpravu. Odolná pryskyřice je vhodná zejména pro prototypování spotřebních výrobků, západkových spojů, kulových kloubů a pohyblivých dílů s nízkým třením.

Výhody:

 • Vysoká odolnost proti opotřebení
 • Flexibilní (relativně vysoké prodloužení při přetržení)
 • Vysoká odolnost proti nárazu (vyšší než pevná pryskyřice)

Nevýhody:

 • Nevhodné pro díly s tenkými stěnami (doporučená minimální tloušťka stěny 1 mm)
 • Nízká teplotní odolnost tepla
 • Nízká pevnost v tahu (nižší než pevná pryskyřice)

Použití: Funkční prototypy, spotřební výrobky, mechanické díly s nízkým třením a opotřebením, atd.


TEPELNĚ ODOLNÁ PRYSKYŘICE

HEAT RESISTANT RESIN

Tepelně odolná pryskyřice je ideální pro aplikace, které vyžadují vysokou tepelnou stabilitu a pracují při vysokých teplotách. Tyto pryskyřice mají mezní teplotní stálost kolem 200°C a jsou ideální pro výrobu tepelně odolných přípravků, prototypů forem, zařízení pro proudění horkého vzduchu a tekutin a nástrojů pro odlévání a tvarování za tepla.

Výhody:

 • Vysoká teplota odklonu tepla
 • Hladká povrchová úprava

Nevýhody:

 • Křehký (nízké prodloužení při přetržení)
 • Nevhodné pro díly s tenkými stěnami (doporučená minimální tloušťka stěny 1 mm)

Použití: Prototypování forem, odlévání a tvarování za tepla.


FLEXIBILNÍ PRYSKYŘICE

FLEX RESIN

Pryskyřice podobná pryži umožňující simulovat pryžové části, které jsou měkké na dotek. Tento materiál má nízký modul v tahu a vysokou tažnost při přetržení a je vhodný pro předměty, které se budou ohýbat nebo stlačovat. Lze jej také použít k přidání ergonomických funkcí do sestav z více materiálů.

Výhody:

 • Vysoká flexibilita (vysoké prodloužení při přetržení)
 • Nízká tvrdost (simuluje gumu tvrdosti 80A popřípadě 65A)
 • Vysoká odolnost proti nárazu

Nevýhody:

 • Postrádá vlastnosti pravé gumy
 • Vyžaduje rozsáhlé podpůrné struktury
 • Vlastnosti materiálu se časem zhoršují, pokud je díl vystaven UV záření (slunečnímu záření)
 • Nevhodné pro díly s tenkými stěnami (doporučená minimální tloušťka stěny 1 mm)

Použití: Obaly, razítka, nositelné prototypy a rukojeti.


PLNĚNÉ PRYSKYŘICE

CERAMIC RESIN, GLASS FILLED RESIN

Plněné pryskyřice jsou vyztuženy sklem nebo jinými keramickými částicemi a výsledkem jsou velmi pevné a tuhé díly s velmi hladkou povrchovou úpravou. Tyto pryskyřice nabízejí dobrou tepelnou stabilitu a tepelnou odolnost. Mají vysoký modul pružnosti a nižší tečení (vyšší odolnost vůči deformaci v průběhu času) ve srovnání s jinými pryskyřicemi SLA, ale jsou křehčí než pryskyřice Tvrdé a Odolné.

Keramikou plněná pryskyřice je také vhodná pro díly s tenkými stěnami a malými prvky (minimální tloušťka stěny je 100 µm).

Výhody:

 • Vysoká tuhost
 • Vhodné pro díly s jemnými vlastnostmi
 • Střední tepelná odolnost

Nevýhody:

 • Křehký (nízké prodloužení při přetržení)
 • Nízká rázová houževnatost
 • Vyšší cena

Použití: Formy a nástroje, přípravky, rozdělovače, pouzdra pro elektrické a automobilové aplikace


SLÉVÁRENSKÉ PRYSKYŘICE

CASTING RESIN, CASTABLE RESIN

Tento materiál umožňuje vytisknout díly s ostrými detaily a hladkým povrchem a vyhoří čistě bez zanechání popela nebo zbytků. Slévatelná pryskyřice umožňuje výrobu dílů přímo od digitálního návrhu až po investiční lití prostřednictvím jediného 3D tištěného dílu. Jsou vhodné pro šperky a jiné drobné a složité komponenty.

Výhody:

 • Nízký obsah popela po vyhoření (méně než 0,02 %)
 • Jemné vlastnosti a vysoké detaily

Nevýhody:

 • Nízká odolnost proti nárazu a opotřebení
 • Pro zajištění nejlepších výsledků vyžaduje následné zpracování

Použití: Formy na přesné a investiční lití, výrobu šperků, atd.


DENTÁLNÍ A LÉKAŘSKÉ PRYSKYŘICE

BIOCOMPATIBLE RESIN

Předpisy o biologické kompatibilitě třídy I se týkají materiálů, které je povoleno používat pro:

 • neinvazivní zařízení, která přicházejí do kontaktu s neporušenou kůží
 • přístroje pro přechodné nebo krátkodobé použití v ústech nebo ušních kanálcích nebo v nosních dutinách
 • opakovaně použitelné chirurgické nástroje

Předpisy o biologické kompatibilitě třídy IIa se týkají materiálů, které je povoleno používat pro:

 • zařízení, která přicházejí do styku s tělesnými tekutinami nebo otevřenými ranami
 • zařízení používaná k podávání nebo odstraňování látek do a z lidského těla
 • invazivní krátkodobá zařízení, jako jsou invazivní chirurgické prvky
 • dlouhodobé implantovatelné prostředky umístěné v zubech

PRYSKYŘICE BIOKOMPATIBILITA I

DENTAL RESIN, BIOCOMPATIBLE RESIN

Biokompatibilní pryskyřice třídy I lze použít k výrobě lékařských zařízení na zakázku, jako jsou chirurgická pomůcky. Díly vytištěné v této pryskyřici lze sterilizovat párou pomocí autoklávu pro přímé použití na operačním sále.

Výhody:

 • Vysoká přesnost
 • Hladký povrch
 • Biokompatibilní třída I (krátkodobé použití)

Nevýhody:

 • Střední odolnost proti opotřebení a lomu
 • Vysoká cena

Použití: Dentální a chirurgické pomůcky a přístroje


PRYSKYŘICE BIOKOMPATIBILITA IIa

DENTAL RESIN, BIOCOMPATIBLE RESIN

Tyto pryskyřice jsou speciálně navrženy pro dlouhodobé ortodontické aparáty. Biokompatibilní pryskyřice třídy IIa mohou být v kontaktu s lidským tělem po dobu až jednoho roku. Díky jejich vysoké odolnosti proti zlomení a opotřebení je perfektní pro výrobu zakázkových tvrdých dlah nebo držáků.

Výhody:

 • Vysoká přesnost
 • Vysoká odolnost proti lomu a opotřebení
 • Biokompatibilita třídy II

Nevýhody:

 • Vysoká cena

Použití: Dlouhodobé dentální aparáty, lékařské části odolné proti zlomeninám a opotřebení, tvrdé dlahy, držáky, atd.