TECHNOLOGIE 3D TISKU

ZÁKLADNÍ DRUHY TISKU A TISKÁREN

3D tisk je poměrně obecný pojem který pod sebou zahrnuje množství technologií tisku. Tady jsou alespoň ty základní používané k tisku plastů.


FUSED DEPOSITION MODELING – FDM, FFF

(Nabízíme tisk pomocí této technologie)

Funguje na podobném principu jako tavná pistole – materiál je z cívky odvíjen do hlavice, kde se odtavuje a je nanášen na stůl. Materiál podpor se využívá v místech, kde by při tisku musel stavěcí materiál „viset“ ve vzduchu. 

3D tisk technologie - FDM Technologie tisku

Princip tisku FDM
 • Materiály: termoplastické vlákno (PLA, ABS, PET, TPU)
 • Slabé stránky: Menší pevnost než základní materiál, nevhodné na díly pod 1cm a nad 30cm
 • Silné stránky: Cena, rychlost, Ucházející povrchová úprava, Velký výběr materiálů a barev
 • Časté aplikace: Pouzdra, Kryty, Obaly; Tvarové prototypy; Funkční součásti pro malé mechanické namáhání; Sošky, Architektonické modely
 • Rozměrová přesnost: ± 0.5% (obecně použitelné rozlišení ± 0.5 mm)
Tiskarna Prusa

Populární FDM Tiskárna od Průša Research

STEREOLITOGRAFIE – SLA, SL, DLP

(Nabízíme tisk pomocí této technologie)

Technologie je založená na tekuté světlocitlivé pryskyřici, která při aktivaci UV zářením tuhne. Stůl se vždy o kousek ponoří do pryskyřice a světlo osvítí na místa, která mají ztuhnout. Tím se na stole vytvoří jedna vrstva součástky. Nevýhodou je toxicita pryskyřice.

3D tisk technologie - SLA Technologie tisku
Princip tisku SLA

Základní rozdíl mezi těmito typy 3D technologie (SLA,DLP) tisku je zdroj světla, který se používá k vytvrzení pryskyřice. Tiskárny SLA používají bodový laser, na rozdíl od DLP využívající data dataprojektor.

 • Materiály: Fotopolymerní pryskyřice
 • Slabé stránky: Toxicita pryskyřice, Křehké, Omezené využití pro mechanické části, Omezená velikost cca do 200mm
 • Silné stránky: hladká povrchová úprava; Jemné detaily
 • běžné aplikace: prototypy polymerních injekčních forem; Šperky (investiční casting); Zubní aplikace; Naslouchátka
 • Přesnost rozměrů: ± 0,5% (obecně použitelné rozlišení ± 0,1 mm)
SLA Tiskarna
SLA tiskárna od FormLabs

SELECTIVE LASER SINTERING – SLS, SLM

Výběrové laserové spékání využívá speciálního prášku, který na stůl v komoře vyplněné dusíkem nanáší v tenké vrstvě válec. Stůl s tenkou vrstvou prášku pak v místech, která jsou potřeba „vytisknout“ osvítí silný laser a tím prášek speče. Stůl se pak o tloušťku vrstvy posune dolů a proces se opakuje do vytvoření celého prototypu. Vhodné na velké prototypy. Tato technologie jediná umožňuje plnohodnotnou výrobu prototypu i z kovů.

3D tisk technologie - SLS Technologie tisku
Princip tisku SLS
 • Materiály: termoplastický prášek
 • Slabé stránky: Časová náročnost, Vyšší náklady než FDM pro funkční aplikace
 • Silné stránky: velké modely, funkční části, dobré mechanické vlastnosti; Komplexní geometrie
 • běžné aplikace: funkční části; Komplexní potrubí (duté konstrukce); Nízká provozní část výroby
 • Přesnost rozměrů: ± 0,3% (obecně použitelné rozlišení ± 0,3 mm)
SLS Tiskarna
SLS Tiskárna od Dynamical Tools

MULTI JET MODELING – MJM, DOD

Tiskne velmi tenké vrstvy fotopolymeru.

3D tisk technologie - MJM Technologie tisku
Princip tisku MJM
 • Materiály: Fotopolymerní pryskyřice
 • Slabé stránky: Křehké, nevhodné pro mechanické části; Vyšší náklady než SLA / DLP, Vhodné pro vizuální účely
 • Silné stránky: Nejlepší povrchová úprava; Plně barevné a vícevrstvé materiály k dispozici
 • běžné aplikace: Probarvené prototypy; Prototypy typu vstřikovací formy; Nízkotlaké vstřikovací formy; Lékařské modely
 • Přesnost rozměrů: ± 0,3% (obecně použitelné rozlišení ± 0,1 mm)
MJM Tiskarna
MJM Tiskárna od 3D Systems

LAMINATED OBJECT MANUFACTURING – LOM

Tato technologie používá fólie, které vrství na sebe a v místech vrstvy součásti vyřezává laserem či nožem. Jednotlivé vrstvy se spékají nebo lepí.

3D tisk technologie - LOM Technologie tisku
Princip tisku LOM
 • Materiály: kancelářský papír, vinilové fólie, laminátové textilie
 • Slabé stránky: nevhodné pro mechanické části; Vyšší náklady a odpad, Vhodné pro vizuální účely
 • Silné stránky: Model může být potisknut jakoukoli texturou, není omezeno jen na plasty (tkaniny a fólie ze skleněných či uhlíkových vláken)
 • běžné aplikace: Potisklé prototypy; realistické modely
 • Přesnost rozměrů: ± 0,5% (obecně použitelné rozlišení ± 0,3 mm)
LOM Tiskarna
LOM Tiskárna